...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނާރު
ނ.
ކަނޑު ދަތުރުކުރާ މީހުން ނުރައްކަލުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި އުސް ޓަވަރެއް ހަދައި އެ ޓަވަރުގައި ދުރަށް އަލިފޮނުވަން ހުންނަ ބާރުގަދަ ބައްތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ