...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނާވާޖެހުން
މ.
ފަނަލުގެ ދަނޑިއާއި ގަލާއެއްކޮށް ވަލެއް ބެއްދުން.
މިއީ ނަގިލީގައި ދަތުވާޖަހާ ބޭނުމުގައި ފަނަލުގައި ޖަހާ ވަލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ