...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނި
ނ.
(1) ފޮނި ރަހަލާވަރަށް ފެނުގެ ތެރެއަށް ހަކުރު އަޅައިގެން ގިރާ، ނުވަތަ ކައްކާ ބުއިމެއް.
ތަފާތު ބާވަތްތައް އެއްކޮށްގެންވެސް މިތައްޔާރުކުރެވެއެވެ.
މިސާލު:
އިސްބަގުލު ފަނި، ސާގުފަނި، ފުފުލުފަނި.
(2) ދިރޭސޫތްޕެއް.
މީގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް އެކިއެކި ވަރުވަރަށް ހުރެއެވެ.
މިސާލު:
ކިލާފަނި.
އެކިއެކި ބަލިބަލީގެ ފަނި.
(3) (ޏ،ސ) ރާފޮނި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދި . ހަބަރުފަނި . ހަކުރުފަނި . ހަލަނި . ހަލޫއި . ހާހިތޯވު . ހާސްފައި . ހިރުވުން . ހިލަކަންމަސް . ހިލަކަންފަތި . ހިޔާތޯވު . ހީރި . ހޫފަތި . ހެނގަމަސް . ހެލަނި . ހެލެނި . ނައްޕި . ރަތްދޭވާނި . ރަތްގޮވި . ރިހިލަންފަނި . ރިހިލާފަނި . ރިއަންއެޑާފާނި . ރީ . ރުއްމަޑިފަނި . ރެދަންފަނި . ރޮދިފަނި . ބައްބެނު . ބިންފާނު . ބުޅިފަނި . ބޮކަން . ބޯބޯބޮއްތަލޯ . ޅޮސްފަނި . ކަނާވައް . ކަރުބޮލަކު . ކަރުބޮލަކުއެސިޑު . ކަޅުހުއްތުމޭވާ . ކައިވަތްއަޅާފަނި . ކަސްފަނި . ކާޅުދޮންކެޔޮ . ކިރުފަނިހަނދި . ކިލާފަނިފޮޅު . ކުނބުރުފަނި . ކުނަމެހި . ކެލައުފަނި . ކޮރަކަލި . ކޮރެފާނު . ކޮކާފަނި . އަރާފަނި . އަކިރިގަނޑުފަނި . އަވަލިބަތްޕެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ