...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނިހަނދި
ނ.
ފަރުމަހުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހަނދީގެ ބާވަތެއް.
ހަނދީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަތިކޮށް ހުންނަ ވަރަށް ބާރަށް ދުވާ މަހެކެވެ.
މަހުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ ފެހި ނޫ ކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތުގެ ކުލައަކީ ރިހި ކުލައެވެ.
ކަޅުކުލައިގެ ތިކިތަކެއް މަހުގެ ބޮލުގައްޔާއި ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތާނގައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދި . އިލިގަނޑުމަސް . ވާލާ . ވާލީ . ފަނިހާނދި . ފަޅުވަދުދެމުން . ފާނުހަންދާ . ދޮށިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ