...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނިބޯކޮރު
ނ.
ސަމާ ތެރޭގައި، ދުވާލުގެ ހުސްވަގުތު ތަކުގައި ކޮށީގެ އާދައިގެ މީހުން ނުކުމެ ޖަހާ ކުޅި މިއީ މެދުކަނޑާ ނުލުމަށްޓަކައި ކުރާ ކަމެކެވެ.
ރަނގަޅު ކުޅިޖެހުމަށް ފެށޭނީ ރޭގަނޑުއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ