...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނިކަސް
ނ.
ކުޑަކުދިންގެ އަތްތިލައިގެ ދެހަން ދޭތެރޭގައި އުފެދޭ ކަހެއް.
މިކަހުގައި ހުދުކުލައިގެ ފަންޏެއްވެސް ހުރެއެވެ.
މިކަހަށް ފަރުވާ ނުލިބި ގިނަދުވަސް ވެއްޖެނަމަ މުޅި ގައިންވެސް ނަގާގޮތް ވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ