...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނިއާރަން
ނ.
ހެދިކާގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ހަނޑުލުފުށް އުއްސައިގެން ސަންބޯސާގެ ސިފައިގައި ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
މީގެ އެތެރޭގައި ހުންނާނީހަނޑޫ މާޖައްސައި މުގުރައި ހަކުރުގައި ތަތްކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަނިޔާރަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ