...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނިއެޅުން
މ.
(1) ބައެއްކަހަލަ އެއްޗެހި ނުބައިވެގެންގޮސް އޭގެ ތެރޭގައި ފަނި އުފެދުން.
(2) ބައެއް ކަހަލަ ގަސްގަހަށްޖެހޭ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ފަނި އުފެދުން.
(3) މަޖާޒު:
ބައެއްގެ ތެރޭގައި ނުބައެއް އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަނިއެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ