...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނިވުން
މ.
ފަނި ނުވަތަ ފަނީގެ ބިސް ހަށިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން ގޮސްގެން އެކަމުގެ އުނދަގޫތައް ފެނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާނިވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ