...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނިތިކި ފެންތިކި ނުޖެހުން
"ފަނިތިކި ފެންތިކި ނުޖެހުން" މ.
މަޖާޒު:
އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުދިރޭވަރަށް މީހާގެ ހާލު ދެރަވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަނިތިކި ފެންތިކި ނުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ