...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނީކަފަގަނޑު
ނ.
ކުޑަކުދިން ފަނިވީމާ ބޮލުގައި އަޅާ ބޭސް ކަފަގަނޑެއް.
މި އަޅަނީ ބޮލުގެ މެންކަފާލައިގެ އިސްތަށިތައް ބާލައިފައި އެތާނގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ