...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނުފުލުންލުން
މ.
(1) ރުކުއަޅާއިރު ބައެއް ތަކެތި ފަންމަތިން ލައިފައިގޮސް ވެއްޓުން.
(2) މަޖާޒު:
އުއްމީދާއެކު ކުރަމުން އައިކަމެއް ތާކުންތާކު ނުޖެހިދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަނުފުލުންދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ