...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަނުފޫޖެހުން
މ.
ރުއްރުކުގެ ފަނުގެ ކުރި ފެނުގައި ޖެހޭވަރަށް ރަށުގެ މަލަ ފެނަށް ތިރިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ