...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަން
ނ.
(1) ރުކޭ ކިޔާ ގަސްގަހުގެ ފަތް.
(2) ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
(ފަންކުޅުން) (3) ނއ.
އިސްތަށިގަނޑަށް ދެވޭ ސިފައެއް.
މިސިފަދެވެނީ، ބުޅިކަމެއް، ރާޅުބާންޏެއް ނެތް އިސްތަށިގަނޑަށެވެ.
މިސާލު:
ފަންބޮލެއް.
ފަން އިސްތަށިގަނޑެއް.
(4) ކުކުޅުހާ ނިދަން އަރާތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިފަން . ހަރޯދަ . ހަބަރުފަނި . ހަބަރުގަސް . ހަކަވެޅާ . ހަވަރުބަލިކުޅަ . ހަތަރުހިތި . ހަތަރުއަވަށް . ހަތަރުފަޅިރިޔާ . ހަތްދަންނަބޭކަލުން . ހަތްދުވަސް . ހަތްދެވި . ހަތްދެސްމަތި . ހާހޫރަ . ހާހޫރަކުރުން . ހާހޫރަޖެހުން . ހާސްފައި . ހިރިގައު . ހިކި . ހިކިފަންފުޅަނގި . ހިތިދުވަސް . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިލަހިފުން . ހިލަފިހުން . ހީރި . ހުނގުލާބޮލާއެޅުން . ހުނގުލި . ހުނގުލިރޯނު . ހުނގުލިޖެހުން . ހުނގޫ . ހުނަރު . ހުނަރުވެރި . ހުނަރުވެރިކަން . ހުނަރުވެރިވުން . ހުނަރުވެރިޔާ . ހުޅައްފަނި . ހުޅުފަނާދިއުން . ހުޅުފަން . ހުކުރުފަނި . ހުވަނި . ހޫފަތި . ހެދިކައިރު . ހެލުން . ހޭކަޅުކުރުން . ހޮޅި . ހޯވަނި . ހޯސްޕަވަރު . ނަހާސްކީރާއްޖެ . ނަންނަމުރާހި . ނަރާފަތެކޮނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ