...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންހާމަސް
ނ.
ފަރުފަރާއި ފަޅުފަޅުގައި، މުރަކައާއި ގާތަކުގެ ތެރޭގައި އުޅޭ ބޮޑު ކޮތަރިބައެއް ހުންނަ މަހެއް.
މީގެ ކޮތަރި ބައިގައި ވަރަށް ވިހަގަދަ ކަށިތަކެއް ހުންނާނެއެވެ، ރުޅިއައުމުން ކޮތަރިބައި ފޮޅުވާލައެވެ.
މިއީ ވަރަށް ރީތި ތަފާތު ކުލަތަކެއްގައި ހުންނަ މަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަށިފެންމަހަ . ފަނުމަސް . ފަންމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ