...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންހިތި
ނ.
ގާތްގަނޑަކަށް ފޫޓެއްގެ އުސްމިނަށް ހެދޭ ރުކުގެ ފަނެއްހެން ފަތް ހުންނަ ގަހެއް.
މިގަހުގެ ފަތްތައް ހުންނާނީ ކުދިކޮށެވެ.
ކޮންމެ ފަތެއްގެ ބުޑުގައި ކުދި އޮށްތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
މީގެ އޮށެއްވާނީ ބޮޑު ރެވިފުކެއްވަރެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ