...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންހުޅިހާ
ނ.
ބަޅިނދުގެ ވައްތަރެއް.
މިހުންނާނީ މުށިކުލައިގައެވެ.
ދެފިޔައިގާ ރީނދޫކުލައިގެ ވަށްބުރެއް ފެންނަ ގޮތަށް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަންފުޅިހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ