...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންހޮޅި
ނ.
ރޯފަންވަތް ކޮޅަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެއްޗަކުން އުޅަލެއްހެން ވަށްކޮށް ހަދައިފައި އޮންނަ އެއްޗެއް.
މިއީ ކުޑަކުދީން ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި މަގުމަތީގައި ދުއްވަން ހަދާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅި . ވައިވެޅާލި . ވައިސޫރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ