...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންނީ
ނއ.
ކަމެއްގެ ހުނަރުވެރިކަން ހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރިގައު . މައުރަޒު . ލޮގު . ސައްކެޔޮބޮލި . ޓެކްނިކަލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ