...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންނުމަސް
ނ.
މަސްދޯނިފަހަރު މަހުން ލަފައިގެން އުޅޭއިރު އެތަނަށް ދާ މީހުންނަށް ހިލޭ ދޭ މަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަންނެމަހަ . ފަންނެމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ