...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންބަނުން
މ.
(1) ރުއްގުނުމުގައި، ގުނަމުންދާ ރުއް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރުކުގައި ފަންވަތް އެއްސުން.
(2) ރޮދު ލުމުގައި ބޭނުންކުރާ ވަލުގައި ފަންއެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ