...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންބުޑު
ނ.
(1) ފަނުގެ، ރުކުގައި ހަރުވެފައި ހުންނަކޮޅުން ފެށިގެން ފަންވަތް ހުންނަ ހިސާބާ ދެމެދު.
(2) ފަންތޮށި ބުޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޫޑި . ވައިބީޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ