...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންބޮނޑި
ނ.
(1) ވިދެފައި ހުންނަ ފަނުގެ ހަތަރުގަނޑު އެއްކޮށް އޮޅައިފައިހުންނަ ބޮނޑި.
(2) ކިރިއްސާފައި ހުންނަ ފަންވަތްތައް އެއްކޮށް ބަނދެފައި ހުންނަ ބޮނޑި.
(3) ފަންގިބޮނޑި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަންނެއްލަ . ފަންގަނޑުފުރޭތަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ