...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންކާކިނާރި
ނ.
ކަސަބުން ވިޔެފައި ހުންނަ ކިނާރިއެއް.
މިހުންނާނީ ވަށްބުރެއްގެ ދެފަޅިކޮށް އެއްފަޅިހެން ހުންނަ ފުއްޕުންތަކަކުން އެކުލެވިގެންވާ ފަންކާތަކެއް ހެންނެވެ.
ކަސަބު ބޯވަޅު އެޅިދުވަސްވަރު ވައް ބަގިޔާގެ ބަދަލުގައި، މީގެ ފަށެއް، ތިރީ ކައިރީގައި ޖައްސައިގެން އަޅާ އުޅުނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ