...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންކާކޮތަރު
ނ.
ކޮތަރުގެ ބާވަތެއް.
މިބާވަތުގެ ކޮތަރުގެ ފިނދުފަތް ހުންނާނީ އަތުން ވިހޭ ފަންކާއެއް ހެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ