...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންކޯރިބަނުން
މ.
ފުރާޅުގެ ތެރެއިން މައްޗަށް އަރައިފައި ހުންނަ ގަސްގަހާއި، ވަސްމުޑި ފަދަ އެއްޗެހީގައި ބިންފަތްގަނޑެއްގެ ހުނގުލު ރޯނުން ތިރި ފުރާޅުމަތީގައި ޖެހޭނެހެން އެފަންގަނޑެއް އެއެއްޗެއްގެ ވަށައިގެން ބާރަށް އޮޅާ އެއްސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ