...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންއަރި
ނ.
ފަނެއްގެ ދެފަޅިކޮށް އެއްފަޅި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިރިވަން . އިރިފަން . ވަތް . ފަންހިބަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ