...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންވަށް
ނ.
ފުރާޅެއް ނުވަތަ ބިތެއްގައި ފަންޖަހާއިރު، އެ ތަނެއްގެ އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް ފޯރާ ވަރަށް ގުޅުވާފައި އޮންނަ ފަންގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ