...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންވައް
ނ.
ބިތުގެ ވަށައިގެން ފޯރާވަރަށް އެތައް ފަންގަނޑެއް ގުޅައިގެން ހަދާފައި އޮންނަ ފަންގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޑިފަން . ދާޅިއެޅުން . ދާޅިފެހުން . ތާރުއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ