...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންވަތް
މ.
(1) ފަނުގެ އޮށީގެ ދެފަރާތުގައި އިލޮށްޓާއި ގުޅިގެން ދެއަރިއަށް ވާގޮތަށް ހަނިދިގުކޮށް ކުރީކޮޅަށް ހަނިވަމުން ގޮސް ނިމިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
(2) ލިސްޓު.
(3) ބައި.
(4) ފަންވަތުގައި ލިޔެފައި ފޮނުވާ ސިޓީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނގުލިރޯނު . ރެސް . ބަނޑުފޮތް . ބޮންތިފަންވަތް . ކިރިއްސުން . ކީސްފިލާ . ކުރުއްޕަތްރުއް . އަރި . ވައިއިޅޭށި . ވީދުން . މަލްކޯޑި . މާކުރުއްޕަތްރުއް . މުއިރު . ފަނެފަތެ . ފަންހުޅި . ފަންހުޅު . ފަންހޮޅި . ފަންނަތް . ފަންބަނުން . ފަންބުޑު . ފަންބޮނޑި . ފަންވަތްއެޅުން . ފަންފިޔެވުން . ފަންތޮށި . ފަންގިވަން . ފަންގިވިނުން . ފުށްބުރުފަންވަތް . ފެންފޯއްރުއް . ދުޅަ . ދޮންފަތްމަޑި . ތޮށަލި . ލަދިވައް . ގާވަދު . ގޮނުފަންތޮޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ