...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންފުރާޅު
ނ.
ފަން ނުވަތަ ތޮށަލީން ހިޔާކޮށްފައި ހުންނަ ފުރާޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނގުލިޖެހުން . ބާބިލި . އަސްކެނިދަނޑި . ފެށިމަތި . ދާޅިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ