...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންފޫޖެހުން
ނ.
ކައިރީގައި ހުންނަ ރުކުގެ ފަން ނުފޯރާގޮތަށް ރުކުގެފަންކޮށުން.
މިއީ ރުކަށް މީދާ އެރިޔަ ނުދިނުމަށް ކުރާ ކަމެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަންކެޑެޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ