...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންދެމުން
މ.
(1) ފުޅަފުގައި ނުވަތަ ބިތުގައި ނިވާވާގޮތަށް ފަންހަރުކުރުން.
(2) (ސ) ސުރާމަސްވެރިކަމު (ދިރޭހިކަ ޖަހައިގެން ކުރާ (މަސްވެރިކަމު) ދިއުމަށްޓަކައި ހިކަދަމާން ތިލަފަޅުގައި ފަންރޮދުލުން.
(3) ވަލުން ގޭދޮށަށް ފަންގެނައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފުޅަށް ބެއްދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ