...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންތި
ނ.
(1) މުޖުތަމަޢުގައި ފެންވަރުގެ ގޮތުން މީހުން ބަހައި އުޅޭ ބައިތަކުން ބައެއް.
މިސާލު:
އެއީ މަތީފަންތީގެ ބޭފުޅެކެވެ.
(2) ވަރު މިސާލު:
އެމީހެއްގެ ފެންވަރުން އެމީހެއްގެ ފަންތި ކަނޑަ އަޅާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މެދުމިން . ފަންތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ