...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންތޮށިދަޅު
ނ.
ތާރުކު ފަންތޮށިން ހަދައިފައި ހުންނަދަޅު.
މީގައި ހުންނަނީ ލާޖަހައިފައެވެ.
މިއީ އިހުގައި އިންޑިޔާއިން ގެންނަ ދަޅެކެވެ.
ގިނައިން ހުންނަނީ، ދެފަށް ލާޖަހައި ކުރަހައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުދަޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ