...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންގަނޑުތޮޅި
ނ.
ފަތިކޮށް ދިގުކޮށް ހުންނަ މަހެއް.
މިއީ ތޮޅީގެ ބާވަތެކެވެ.
މިއީ އެހެން މަސްމަހާ ޚިލާފަށް ބަނޑުދަށް ފަރާތުގެ ކޮތަރި ބައިނަގޫފަތާ ވަރަށް ކައިރީގައި ހުންނަ، އަދި ކަންފަތްވެސް ބަނޑުދަށް ފަރާތުގައި ހުންނަ މަހެކެވެ.
މިމަސް މާކަނޑުތަކުގައި އުޅޭތީ މަދު ފަހަރެއްގައި ނޫނީ ނުބޭނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ