...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންގަސް
ނ.
(1) ބެކްޓީރިއާއެއްގެ ސަބަބުން އެއްޗެއްސަށާއި ތަންތަނަށް އަންނަ ބަދަލެއްގައި ލޮލަށް ފެންނަގޮތް.
މިސާލު:
އެއްޗެހީގައި ޖަހާ ފޫ، ފާރުގައި ޖަހާފެހި، އެއްޗެހީގައި ޖަހާފީ.
(ހަންޑިކުޑައިގެ ބާވަތްތަކާއި، ބުޅާކަންފަތްވެސް ހިމެނެނީ މީގެ (ތެރޭގައެވެ.) (2) ހަމުގެ ބައްޔަކަށް ކިޔާ ނަމެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ