...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންގިރޯނު
ނ.
ފަންގިވިނުމަށްޓަކައި ވަށާރޯނު.
މިރޯނު ވަށައިފައި ހުންނަނީ ތިން ރިޔަން ހަތަރު ރިޔަނަށެވެ.
އެއްކޮޅު ހިމަކޮށެވެ.
އެއީ އިއްޔަށްލައްވަން ނުވަތަ މެހުމަށް ޓަކައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ