...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންގިވިނުން
މ.
ތިންއި އިލީގައި ތިން ފަށް ރޯނު ގުޅައި ވަކި ދުރުމިނެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ފަންވަތްތަކެއް ވަކިގޮތަކަށް އެމުނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަންގިވިދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ