...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންގިފިލާ
ނ.
(1) ގޭގޭގެ ހުރަސް ވަކަރުމަތީ ފިލާއަޅައި އެއްޗެހި ބެހެއްޓޭގޮތަށް ހަދައިފައިވާ ތަން.ިވަޑާނ.
ގަނޑުގެ ހުރަސް ވަކަރުމަތީ ފިލާއަޅައި، އެއްޗެއް ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާތަން.
(2) މަތީބުރީގައި މީހުން ދިރިއުޅެވޭގޮތަށް، އުސްކޮށް ސީޓުއަޅައިގެން ރާނާފައި ހުންނަ ޢިމާރާތުގެ ކޮންމެ ބުރިއެއްގައި ހިނގާބިނގާ ވާތަން.
(3) ބުރިބުރިއަށް އުސްކޮށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތުގެ ކޮންމެ ބުރިއެއްގައި ހިނގާބިނގާވެއުޅޭ ތަނުގެ ދަށުގައްޔާއި ފުރާޅު ނިވާކުރުމަށ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރުފޯސް . ބިރިކި . ބުރިތައްޓު . ބުރުނާލު . ބެރި . ކުނިކަހާފިހިގަނޑު . މަންދީލަ . ފަންގިފިލާއެޅުން . ފަންގެފެލާ . ފެންގިފިލާއެޅުން . ތަބަލަ . ސީލިން . ސީލިންކުރުން . ސީޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ