...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންގެއެރުވުން
މ.
ފުރާޅެއްގައި ފަންގިލާއިރު ގިނަ ފަންގަނޑުތައް ގުޅުވައި އޭގެކޮޅު ފުރާޅުމަތީ ތިބޭ މީހުންގެ އަތަށް ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ