...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންސަވީސް
ނ.
(1) ދެދިހަފަހެއް.
(2) 52.
(3) ސައުވީހާއި ސައްބީހާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުދުންބެހުން . ބޮޑުޒާތުކުޅިގަނޑު . ފަރާ . ތައްކަށިރުއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ