...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންސަފުރަދާނަ
ނ.
(ބދ.) އިހުގައި ރަސްކަމުގެ ކަންތައް ހިންގަވަން ތިއްބަވާ ފަސް ވަޒީރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާމުލަދޭރިކިލެގެ . ދަހަރަދަކިލެގެ . ދޮށިމޭނާކަން . ދޮށިމޭނާކިލެގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ