...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންސާސް
ނ.
(1) ފަސްދިހަ.
(2) 05.
(2) އޮނަފަންސާހާއި، އެކާވަންނަ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯސްޕަވަރު . ނަވާޅީސް . ބައިރުފިޔާ . ބައިލައްކަ . ބާވަންނަ . ބިލެތްބޮނޑި . ބޮލިހިޔަ . އަށުވަންނަ . އެކާވަންނަ . އޮނަހައްޓި . ފަންސަވަންނަ . ތޭވަންނަ . ސައުރަވަންނަ . ސަވަންނަ . ސަތުވަންނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ