...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންސުރު
ނ.
ހިމަދިގުކޮށް އޮންނަ ލަކުޑި ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ހަރުދެލި ކަހަލަ އެއްޗެއް އޮންނަ ލިޔުމަށާއި، ކުރެހުމާއި ކުލަޖެއްސުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަތްމެޓާ . ކުލަފަންސުރު . ފަންސުރުދަތި . ފަންސުރުގަލަން . ފަންސުރުޖަހާދަތި . ފަންސުރުޖެހުން . ދަނޑިމެޓާ . ތުނޑު . ލޮންނަ މެޓާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ