...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންސުރުމަސް
ނ.
ވެން ފުންނަ ޢާއިލާމަހެއް.
މިއީ ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން އެންއަޅާއިރު އެމުގެތެރޭގައި މަދުމަދުން ހިފޭ މަހެކެވެ.
މަހުގެ އަނގައިގައި ވަރަށް ވަރުގަދަ ދަތްތަކެއް ހުރެއެވެ.
މަހުގެ ކަރުތާފަތްގަނޑުގެ ފަހަތުން ފެށިގެން ދިގުކޮށް މަހުގެނިގޫފަތާއި ވަރަށް ކައިރިއަށް މަހުގެ މަތީ ކޮތަރިބައި ހުރެއެވެ.
އަރިމަތީގައި ހުދުފުޅާ ރޮނގެއްހުރެއެވެ.
ކޮތަރިތަކުގައި ހުންނަނީ ފަނޑުރީނދޫކުލައެވެ.
މިމަސް އެންމެ ބޮޑުވަނީ 11 ސެންޓިމީޓަރަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ