...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންޑިތަހުސްވެފައިހުރިއެދުރުބޭކަލެއްހެން
"ފަންޑިތަހުސްވެފައިހުރިއެދުރުބޭކަލެއްހެން" (މުސްކުޅިބަހެއް) މީހަކަށް ކެއްސެއްދޭން ތިމާ ނުބައިރޭވުމެއް ރާވައިފިނަމަ އެރޭވުމުން އެންމެފަހުން ގެއްލުންލިބޭނީ ތިމާއަށޭ ބުނުމަށް ބޭނުންކުރާބަހެއް.
(މިސާލުބަހެއް) ގޮތް ހުސްވެފައި ހުންނަ ހުރުމަށް ބުނެއުޅޭ ގޮތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފަންޑިތަހުސްވެފައިހުރިއެދުރުބޭކަލެއްހެން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ