...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންޑިތަވެރިން
ނ.
ފަންޑިތަހަދާ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިއުޅުން . ނުވާގެހީބަނދި . ނޫރާނީޙިރުޒު . ރާހިއަޒިމަ . ރާހިސޫރަތް . ރާހިޖިންނި . ރީޙުލްއަޙުމަރު . ރޫހަވަޅު . ކަށްޑެވި . ކަނޑުދެވި . ކުކުން ދަވާދު . އަނަ . އަނު . އަޖިދަ . އެކަކުރުން . އެއްގަމުކަންތައް . ވަރާވެރިކަން . ވަލުދެވި . ވަގުރޫ . ވިންނާނަ . މާކަންވެރިން . މިސްކިތު ފަންސަންގު . މުޅަދެވި . ފަސްވައްތަރުމައު . ދުނބުހި . ދޯގިއައިހާކަނބުލޭގެ . ތަށިލިއުން . ޙުއްބު ހަތަރުދަލީލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ