...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަންޑިތަފޮތި
ނ.
ރަތްތަގައްލާފޮތި.
މިއީ ދިވެހީން އިހުޒަމާނުގައި ފަންޑިތަ ހަދައި އުޅުމަށް ވަރަށް ގިނައިން ބޭނުންކޮށް އުޅުނު ފޮއްޗެކެވެ.
މިއީ އާދައިގެ ފޮއްޗަށް ވުރެބޯ، ރަތްކުލައިގެ ފޮއްޗެކެވެ.
މިފޮއްޗަށް ބައެއް މީހުން ތަގައްލާ ފޮއްޗޭވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ