...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފަރަ
ނ.
(ސ.) (1) ފަރު.
(2) (ބދ.) ބަލާ އާފާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަނުޖެހުން . ހަމަޖެހުން . ހެއިބެލުން . ހޭބެލުން . ނޫސްކަރުދާސް . ރަފަރަފައެޅުން . ރަފަރަފަލުން . ރާޅު . ރާއްޖެމައްޗަށްތިބުން . ބޮޑުވިއްސާރަ . ބޯޓު ކަރުދާސް . ކަނޑުފަޅުފީނުން . ކުދިބޮލި . އަމާބުނީތީ ފަރަށްދިޔުން . އިސްޕޭންވިލާތް . ވަރުލުން . ވަކިވަކި . މަހަށްފަރަށްއަރުމާޒަށް . މަނިކާރޯއްޖާ . ފަރަށްއެރުން . ފަރަންސޭސި . ފަރަންސޭސީން . ފަރަންޖީވުން . ފަރަމަންތާ . ފަރަގޮ . ފަރަންސޭސިވިލާތް . ފަރިންސާ . ފަރުމަތި . ފަރުމަތިވުން . ފަރުދަށުންދިއުން . ފަލަ . ފަލަކަން . ފަލަވުން . ފެހުރުގުންޑާ . ދެވަނަބޮޑުހަނގުރާމަ . ތަފާތު . ތަފާތުކަން . ތަފާތުކުރުން . ތަފާތުވުން . ތޮށްޓަށްދިއުން . ގިރިފަރު . ސަރުބީ . ޔޫރަޕު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ